` proszę o rozwiązaniie zadań : )
1. Wyraź sumy algebraiczne:
6x- 4a²-9ax to .............
2. Po uporządkowaniu jednomianu:
4a × (-bb) otrzymamy ........
3. Aby zachodziła równość 7c²+2-7c²-9d+1= ...
d + 1. W wolne miejsce należy wpisać..
4.W wizycie wzięło udział m mężczyzn o połowę mniej dzieci i p razy więcej kobiet niż mężczyzn. Liczbę uczestników wycieczki przedstawia wyrażenie ......
5. GRAF- w załączniku.
6.Wysokość trójkąta jest o 3 dłuższa od podstawy. Zapisz w jak najprostszej postaci pole tego trójkąta. Oblicz wartość tego pola dla x= ½

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T12:21:15+01:00
1. 6x- 4a²-9ax to suma jednomianów 6x,-4a² i -9ax.

2. Po uporządkowaniu jednomianu:
4a × (-bb) otrzymamy -4ab²

3. 2-10d+

4. m+1/2 *m +pm

5. pierwsza ramka: 2y-x²-4 druga ramka: 6y-3x²-12

6. a - podstawa trójkąta
a+3 - wysokość trójkąta
P=1/2*a*(a+3)
P=(a²+3a)/2

a=1/2
P=(1/4+3/2)/2 = (1/4+6/4)/2=(7/4)/2=7/8