1)Oblicz zawartośc procentową(%masowy)węgla w kwasie metanowym.
2)Oblicz stosunek masowy węgla do masy tlenu i masy wodoru w kwasie metanowym
3)Kwas mrówkowy można otrzymac w wyniku powolnego utleniania metanolu.Napisz równanie tej reakcji chemicznej wiedząc,że powstaną dwa peodukty.

1

Odpowiedzi

2010-02-09T19:08:30+01:00
1) HC00H = 1+12+2X16+1=46g/mol
46-100%
12-x%
x=26%

2) mC:m02:mH2 = 12:32:2 = 6:16:1
3) CH3OH + O2 --->HCOOH + H20
1 5 1