Proszę o rozwiazanie zadańz fiz!! potrzebne mi są na jutro. daje duużo pkt
zad1
N akawałku styropianu w kształcie prostopadłościanu o gęstości 20kg/m3(sześcienny) postawiono kawałęk metalu o masie 1 kg. Styropian całkowicie nanurzył się w wodzie, ale nie zatonął. Jaką objętość ma styropian? przyjmij gęstość wody 1000kg/m3

Zad2
Na ciało o masie 2 kg działa siła 25N skierowana pionowo w górę. Oblicz przyśpieszenie ciała oraz energię potencjalną, kinetyczną i całkowitą po 4s od momentu ruszenia

3

Odpowiedzi

2009-10-11T09:50:07+02:00
Skorzystaj ze wzorów d=m/V i Ep=mgh a=f/m Ek=mv^2/2 v=h/t


  • Użytkownik Zadane
2009-10-11T09:53:48+02:00
D=m/V
Ep=mgh
a=f/m
Ek=mv^2/2
v=h/t
(wystarczy tylko podstawić do wzorów :))
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-11T10:41:36+02:00
2)
dane:
m = 2 kg
F = 25 N
t = 4s

szukane:
E_p = ?
E_k = ?
E = ?
a = ?

F = ma
a = F/m
a = 25 N/2 kg = 12,5 (kg m/s²)/kg = 12,5 m/s²

v = at
v = 12,5 m/s² * 4s = 50 m/s
h = at²/2 = (12,5 m/s² * 16 s²)/2 = 100 m

E_k = mv²/2
E_k = 2 kg (50 m/s)² *1/2 = 2500 m²/s² * kg = 2500 m N = 2500 J

E_p = mgh
E_p = 2 kg *9,81 m/s² *100 m = 1962 J

E = E_k + E_p = 2500 J + 1962 J = 4462 J

2)
dane:
ρ = 20 kg/m³
ρ = 1000 kg/m³
m = 1 kg

szukane:
V = ?