Przetłumacz na polski . :
scotland is very famous for its beatiful scenery . There are mountains, valleys, lakes and hundreds of islands. The most famous lake is called Loch Ness , It is very deep and some people believe that a mysterious creature lives at the bottom . This monster is often called Nessie . Ben Nevis is the highest mountain in Great Britain (it is 1,343 metres hight).

An important symbol of Scotland is a special kind of material called tartan . Traditional tartan skirts are called kilts and many Scots wear them-women and men!

3

Odpowiedzi

2010-02-09T17:05:30+01:00
Scotland jest bardzo słynący z jego scenerii beatiful . Są góry, doliny, jeziora i setki wysp. Najsławniejsze jezioro jest zadzwonione Przylądkiem Jeziora , To jest bardzo głębokie i jacyś ludzie sądzą, że tajemnicze życie stworzenia na dnie . Ten potwór często jest zadzwoniony Nessie . Ben Nevis jest najwyższą górą w Wielkiej Brytanii (to są 1,343 metrów zwane).

Ważny symbol Szkocji jest specjalnym rodzajem materiału zadzwonionego tartan . Tradycyjne w szkocką kratę spódnice są zadzwonione kilt i wielu Szkotów nosi ich ich - kobiety i ludzie!
Niektorych słow nie rozumiem Pozdro
2010-02-09T17:08:57+01:00
Szkocja jest bardzo sławna ze swojej pięknej scenerii. Są tam góry, wodospady, jeziora i setki wysp. Najbardziej znane jezioro nazywane jest Loch Ness. Jest bardzo głębokie i różni ludzie sądzą,że tajemnicza istota żyje w głębi. Ten potwór często nazywany jest Nessie. Ben Nevis jest najwyższą górą w Wielkiej Brytanii( ma 1,343 metrów wysokości).
Ważnym symbolem Szkocji jest specjalny rodzaj materiału zwany tartan. Tradycyjne spódniczki tartan nazywane są kiltami i wiele Szkotów nosi je-kobiety i mężczyźni!
1 5 1
2010-02-09T17:13:44+01:00
Szkocja bardzo słynie z pięknych krajobrazów. Są to góry, doliny, jeziora i setki wysp. Do najbardziej znanych zalicza się jezioro Loch Ness, tam jest bardzo głęboko i niektórzy ludzie uważają, że tajemnicze istoty żyją na dnie. Ten potwór jest często nazywany Nessie. Ben Nevis to najwyższa góra w Wielkiej Brytanii (jest to wysokość 1343 m npm).

Ważnym symbolem Szkocji jest specjalny rodzaj materiału o nazwie tartan. Tradycyjne tartan spódnice zwane kilts, noszą je kobiety i mężczyźni!