Tablice,wypisywanie miejsca liczb- Pascal?
Witam, mam do napisania program, ktory w pierwszej kolejnosci losuje 10 roznych,mogacych sie powtarzac liczb, nastepnie gdy uzytkownik wpisze jedna musi wyskoczyc na ktorym miejscu ta liczba sie znajduje.
Program po czesci jest napisany, ale brakuje mi tej ostatniej informacji. np, gdy uzytkownik wpisze 5, a zostaly wylosowane liczby w kolejniosci 2,5,3,4,1,0,5,2,1,9 to program wypisze: w wylosowanych liczbach 5 znajduje sie na miejscu : 2 7

program abc;
uses crt;
var liczby:array[1..10] of byte;
i,x:byte;
begin
clrscr;
randomize;
for i:=1 to 10 liczby[i]:=random(10);
writeln('Wylosowano liczby:');
for i:=1 to 10 do writeln(liczby[i]);
writeln;writeln;
writw('Jaka liczbe sprawdzic? ' );
readln(x);
writeln;

writeln('W wylosowanych liczbach ',x,' znajduje sie na miejscu:');
repeat until keypressed;
end.

2

Odpowiedzi

2010-02-09T17:30:54+01:00
Tak niestety nie mogłem przerobić tego programu powyżej (jakieś błędy), więc napisałem nowy

program palindrom;
uses crt;
var a,b:byte;
t:array[1..10]of byte;

begin
randomize;
for a:=1 to 10 do t[a]:=random(10);
write('Wylosowane liczby to: ');
for a:=1 to 10 do write(t[a]:3);
writeln;
writeln('Jaka liczbe sprawdzić? ');
readln(b);
for a:=1 to 10 do
if t[a]=b then writeln('Liczba ',b,' znajduje sie na mniejscu ',a);
readln;
end.

Wystarczy dodać do towojego programu
for i:=1 to 10 do
if liczby[i]=x then writeln('Liczba ',x,' znajduje sie na mniejscu ',i);
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T17:31:58+01:00
Program abc;
uses crt;
var liczby:array[1..10] of byte;
i,x:byte;
begin
clrscr;
randomize;
for i:=1 to 10 do liczby[i]:=random(10);
writeln('Wylosowano liczby:');
for i:=1 to 10 do writeln(liczby[i]);
writeln;writeln;
writeln('Jaka liczbe sprawdzic? ' );
readln(x);
writeln;
write('W wylosowanych liczbach ',x,' znajduje sie na miejscu:');
for i:=1 to 10 do
if liczby[i]=x then
write(i,' ');
repeat until keypressed;
end.
1 5 1