Równania (szkoła podstawowa, wydawnictwo WSiP, Matematyka 2001, 6 klasa )
Pokażę jeden przykład, który robiliśmy z całą klasą:
7x - 4 = x + 2
| +4 | +4
7x = x + 6
| -x | -x
6x = 6
| :6 | :6
x = 1
Mam nadzieję, że wiecie mniej więcej o co mi chodzi:-)
a) -7x + 5 = 11x + 41
b) 36x - 14 = 14x - 36
c) 7x - 13 = 8
d) 3x - 4 = 4x
e) 3x + 9 = -3x +9
f) (-27x) + 1 = 2x + 59
g) 45x - 19 = 19x - 45
h) 82x - 9 = -18x + 1
i) 6y + 30 = -2y - 2
j) 4z + 35 = (-z) + 5
k) 12x - 10 = (-6x) + 8
l) 2x - 2 = 4x - 2
m) (-2z) - 12 = (-3z) - 13
n) 8x + 5 = 7x
o) 7n + 2 = 6n - 3
p) (-x) + 25 = 2x - 2
q) (-9z) - 7 = (-z) - 6
r) 25m - 3 = 24m - 4
s) (-s) + 15 = 4s - 14
t) 17y + 28 = 19y + 27
u) 8k - 19 = -8k + 19
Bardzo proszę o szybką odpowiedź:-) Mam to na jutro:-(

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T17:30:35+01:00
A) -7x + 5 = 11x + 41
-7x-11x= 41-5
-18x= 36| :(-18)
x= 2
b) 36x - 14 = 14x - 36
36x-14x= -36+14
22x= -22 |:22
x=1
c) 7x - 13 = 8
7x=8+13
7x=21|: 7
x=3
d) 3x - 4 = 4x
3x-4x=4
-x=4|:(-1)
x=-4
e) 3x + 9 = -3x +9
3x+3x=9-9
6x=0|:6
x=0
f) (-27x) + 1 = 2x + 59
-27x-2x= 59-1
-29x= 58|:(-29)
x=-2
g) 45x - 19 = 19x - 45
45x-19x=-45+19
26x= -26|: 26
x=1
h) 82x - 9 = -18x + 1
82x+18x=1+9
100x= 10|:100
x= 0,1
i) 6y + 30 = -2y - 2
6y+2y=-2-30
8y=-32|:8
y= -4
j) 4z + 35 = (-z) + 5
4z+z=5-35
5z=-30|:5
z=-6
k) 12x - 10 = (-6x) + 8
12x+6x=8+10
18x=18|: 18
x=1
l) 2x - 2 = 4x - 2
2z-4x=-2+2
-2z=0|:(-2)
z=0
m) (-2z) - 12 = (-3z) - 13
-2z+3z=-13+12
z=1
n) 8x + 5 = 7x
8x-7x=-5
x=-5
o) 7n + 2 = 6n - 3
7n-6n=-3-2
n=-5
p) (-x) + 25 = 2x - 2
-x-2x=-2-25
-3x=-27|:(-3)
x=-9
q) (-9z) - 7 = (-z) - 6
-9z+z=-6+7
-8z=1|:(-8)
x=-0,125
r) 25m - 3 = 24m - 4
25m-24m=-4+3
m=-1
s) (-s) + 15 = 4s - 14
-s-4s=-14-15
-5s=-29|:(-5)
s= 5,8
t) 17y + 28 = 19y + 27
17y-19y=27-28
-2y=-1|:(-2)
y=0,5
u) 8k - 19 = -8k + 19
8k+8k=19+19
16k=38|:16
k=2,375
Proszę:))
6 5 6