Zad.1. Uszereguj wymienione wydarzenia geologiczne od najstarszego do najmłodszego:
a) Zagłada dinozaurów,
b) Zlodowacenie północnej części półkuli północnej,
c) Rozwój amonitów,
d) Powstanie pokładów węgla kamiennego;

zad.2. Wyjaśnij zasadę aktualizmu geologicznego.

zad.3.a) Wyjaśnij różnicę między wulkanem czynnym a wygasłym.
b) Wyjaśnij pojęcie ognisty pierścień.

zad.4.Wymień struktury tektoniczne, których powstawanie wiąże się z:
a) rozerwaniem ciągłości warstw skalnych,
b) zaburzeniem pierwotnego układu bez naruszenia ciągłości warstw.

Zad. 5 Do nazwy skały przeobrażonej dopisz nazwy skał, z których one powstały:
a) marmury -
b) gnejsy -
c) łupski krystaliczne -
d) kwarcyty -
e) łupki ilaste -
f) grafit -

Zad.6 Rozpoznaj skałę na postawie opisu:
a) bardzo miekka skała osadowa okruchowa, dająca się łatwo rozcierać w palcach, pochodzenia eolicznego -
b) skała przeobrażona, która powstała z przeobrażenia kwaśnych skał magmowych np. granitu -
c) najpospolitsza skała magmowa głębinowa, która składa się głównie z kwarcu, skaleni i miki -
d) skała metamorficzna, postała z piaskowców o spoiwie krzemionowym -
e) ziarnista skała głębinowa złożona głównie z ortoklazów i innych skaleni, biotytu, amfiboli, kwarcu -
f) skała okruchowa, której wielkość okruchów wynosi pow. 2mm -

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T18:32:23+01:00
1) c d a b

2)zasada geologiczna przyjmująca, że czynniki fizyczne i chemiczne oddziałujące na Ziemię i na skorupę ziemską, a zatem także procesy fizyczne i chemiczne, były w przeszłości podobne do dzisiejszych

3) czynny to taki ktory moze wybuchnac w kazdej chwili a wygasły juz jest uspiony i nigdy nie bedzie miał erupcji
a. pierscien ognia to inaczej miejsca lezace na lini zetkniecia sie ze soba płyt kontynentalnych. np miasta takie jak Tokio San francisco.

4)Niestety nie wiem.....

5) a- wapien
b-Kwarc
c-kwarc
d-kwarc
e-ił
f- wegiel

6) a wapien
b Gnejs

wybacz wiecej nie wiem