Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T17:14:19+01:00
Jeżeli przekrój osiowy walca jest kwadratem o polu 26cm² to znaczy, że:
a² = 26cm²
gdzie:
a jest długością średnicy podstawy i jednocześnie wysokością walca

a = √(26) cm

Objętość walca wynosi:
V = π*a² * a = π*a³ = 26*√(26)*π cm³

Pole powierzchni całkowitej wynosi:
Pc = 2*π*a² + 2*π*a*a = 4*π*a² = 4*π*26 cm² = 104π cm²