Odpowiedzi

2010-02-12T18:00:32+01:00
Oto juz wyniki: skrót kw.=do kwadratu
c)2x do kwadratu - x do kwadratu y +3x do kwadratu y=2x do kwadratu +2x do kwadratu y
d)1,5xy + osiem piątych xy do kwadratu + 6y do kwadratu
e)2a do kwadratu b do kwadratu - ab - 3 a do kwadratu b - 4a b do kw...
f)6m do kw.. n - 8m do kw..n do kw..+16m do trzeciej n do kw..+8m n do kw...
2010-02-12T22:26:57+01:00
C)1/2x(4x-2x+6y)=2x(Kwadrat)-x(kwadrat)+3xy=x (kwadrat) +3xy=x(x+3y)
d)3y(1/2x+8/15xy+2y)=3/2xy+8/5xy(do kwadratu)+3/2y(kwadrat)
2010-02-12T23:12:25+01:00
C.) ½x(4x-2xy+6y)= 2x²-x²y+3xy
d.) 3y(½x+⁸/₁₅ xy +2y)= 1,5xy+1,6xy²+6y²
e.)ab(2ab-ab²-3a-4b)= 2a²b²-a²b³-3a²b-4ab²
f.) 2mn(3m-4mn+8m²n +4n)= 6m²n-8m²n²+16m³n²+8mn²