Powietrze zawiera 78% azotu, 20,9% tlenu, 0,9% argonu i niewielkie ilości innych gazów.
a) O ile % większa jest w powietrzu zawartość azotu niż tlenu?
b) O ile % większa jest w powietrzu zawartość tlenu niż argonu?
c) O ile % mniejsza jest w powietrzu zawartość argonu niż azotu?

Odp.:
a) 273%
b) 2222%
c) 98,8%

Proszę o obliczenia...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T23:10:37+01:00
A) ((78%-20,9%)/20,9%) *100%=273%
b)((20,9%-0,9%)/0,9%) *100%=2222%
c)((78%-0,9%)/78%) *100%=98.8%
9 4 9