Odpowiedzi

2010-02-09T17:18:04+01:00
1. Reforma monetarna
2.Reforma Administracji
3.Reforma szkolnictwa
4.Feudalizm
13 3 13
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T17:18:36+01:00
-reforma monetarna-Karol Wielki wprowadził oficjalne monometalizm srebrny. Podstawa tego nowego systemu monetarnego stał się srebrny denar, wybijany po 240 sztuk z jednego funta czystego srebra. Oprócz denara w obiegu były także półdenary (obole), solidy ( 1 solid miał równowartość 12 denarów) oraz funty ( 20 solidów).

-reforma administracyjna-polegała na podzieleniu przez Karola Wielkiego państwa na hrabstwa i marchie (marchie okalały hrabstwa).

-reforma szkolnictwa-miała na celu podniesienie wykształcenia duchowieństwa frankijskiego. Była to niemalże konieczność, gdyż większość z nich była tak słabo przygotowana do pełnionych funkcji, że nie potrafiła zrozumieć prostego fragmentu Pisma Świętego, zapisanego po łacinie, należało więc przeprowadzić gruntowną reformę pisma i języka łacińskiego.

-reforma sądownictwa-nastąpiła zmiana częstotliwości odbywania się zgromadzeń. Z racji trudności w ściąganiu co miesiąc wszystkich wolnych ludzi do danego okręgu, Karol postanowił, że ogół wolnych mieszkańców będzie spotykał się jedynie 3 razy do roku.
Druga zmiana polegała na mianowaniu na stałe ławników.
17 3 17