1.Obwód prostokąta jest równy 16cm, a stosunek długości jego boków 7 : 9. Oblicz długości boków tego prostokąta.

2. Stosunek masy piłki pingpongowej do masy piłki tenisowej jest równy 1 : 26. Suma mas tych piłek wynosi 0,0675 kg.Wyraź masy piłek w gramach.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T17:45:41+01:00
1.Obwód prostokąta jest równy 16cm, a stosunek długości jego boków 7 : 9. Oblicz długości boków tego prostokąta.
O = 16 cm - obwód prostokata
b : a = 7/9

a = ? - długość prostokąta
b = ? - szerokość prostokata

b : a = 7/9
b = 7/9*a
1. Obliczam długość a prostokata
O = 2a + 2b
O = 16 cm
2a + 2b = 16 cm
2a + 2*(7/9a) = 16 cm /:2
a + 7/9a = 8 cm
9/9a + 7/9a = 8
16/9a = 8
a = 8*(9/16)
a = 9/2
a = 4,5 cm
2. Obliczam szerokość b prostokata
b = 7/9a
b = 7/9*(9/2)
b = 7/2
b = 3,5 cm

Odp. a = 4,5 cm, b = 3,5 cm

2. Stosunek masy piłki pingpongowej do masy piłki tenisowej jest równy 1 : 26. Suma mas tych piłek wynosi 0,0675 kg.Wyraź masy piłek w gramach.
x - masa piłki pingpongowej
y - masa piłki tenisowej

y = 26x
x + y = 0,0675kg

y = 26x
x + 26x = 6,75 dag

y = 26x
27x = 6,75 /:27

y = 26x
x = 0,25 dag

y = 26*0,25 dag)= 6,5 dag
x = 0,25 dag

x = 0,25 dag = 2,5 g masa piłki pingpongowej
y = 6,5 dag = 65 g masa piłki tenisowej