Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-11T14:07:58+02:00
CaBr₂
wiązanie jonowe (bo metal i niemetal, duża różnica elektroujemności)
Ca - 2e --->Ca2+
2Br + 2e ---> 2Br-
każdy atom bromu "pobiera" po jednym elektornie od atomu wapnia. brom uzyskuje oktet i konfigurację kryptonu, wapń - argonu i również oktet na powłoce walencyjnej. utworzone jony przyciągają się elektrostatycznie.

H₂S
kowalencyjne spolaryzowane (bo niemetale, mała różnica elektroujemności)
każdy atom wodoru tworzy jedną wspólną parę elektronową z atomem siarki, z czego każda leży bliżej siarki. wodór uzyskuje dublet, siarka oktet elektronowy.

N₂
kowalencyjne niespolaryzowane (bo różnica elektroujemności równa zeru)
między atomami azotu tworzą się 3 wspólne pary elektronowe i azot znowu uzyskuje oktet elektornowy zgodnie z teorią Lewisa - Kossela...