Zadanie.4
Doprowadź do najprostszej postaci:
a) (2a+b+ab)+(2b-8ab)-(4b-2a-4ab)=
b) (n-7)-(2m+3n-4)-(-4m-5n-0,75)=
c) 7k-(m-4n+k)-(4k-3+n)+(2k-1)=
d) (2a^2-4ab+b^2)-(a^2ab-3b^2)+(8ab-6b^2)=Zadanie.5
Usuń nawiasy i zredukuj wyrazy podobne:
a) {3a+a^2-[(a-3a^2+2b)-(2a-a^2+2b)]}=
b) 3x^2-[(xy+y^2-2x)-(2x^2+2xy-2x)]=
c)-[3mk-(k^2-2mk+m^2)]-(m^2-5mk-2k^2)=
Zadanie.6
Przedstaw w najprostszej postaci i oblicz wartość liczbową wyrażenia:
a) dla a=2 i b=3
(1/2a^2-ab+b^2)-[3/4a^2-(1/2ab+2b^2)]=

b) dla a=(-5)
a-1-{a-1-[(a+1)-(a-1)-a]+a-(a-1)}=

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T17:59:18+01:00
Zadanie 4
a) (2a+b+ab)+(2b-8ab)-(4b-2a-4ab)= 2a + b + ab + 2b - 8ab - 4b + 2a + 4ab = 4a - b - 3ab

b) (n-7)-(2m+3n-4)-(-4m-5n-0,75)= n - 7 - 2m - 3n + 4 + 5n + 0,75 = 3n - 2m - 2,25

c) 7k-(m-4n+k)-(4k-3+n)+(2k-1)= 7k - m + 4n - k - 4k + 3 - n + 2k - 1 = 4k - m + 3n + 2

d) (2a²-4ab+b²)-(a^2ab-3b²)+(8ab-6b²)= 2a² - 4ab + b²- a^2ab + 3b² + 8ab - 6b² = -a^2ab + 4ab + a² - 2b²

Zadanie 5
a) {3a+a²-[(a-3a²+2b)-(2a-a²+2b)]}= 3a + a² - (a - 3a² + 2b - 2a + a² - 2b) = 3a + a² - a + 3a² - 2b + 2a - a² + 2b = 3a² + 4a

b) 3x²-[(xy+y²-2x)-(2x²+2xy-2x)]= 3x² - (xy + y² - 2x - 2x² - 2xy + 2x) = 3x² - xy - y² + 2x + 2x² + 2xy - 2x = 5x² - y² + xy

c)-[3mk-(k²-2mk+m²)]-(m²-5mk-2k²)= -(3mk - k² + 2mk - m²) - m² + 5mk + 2k² = -3mk + k² - 2mk + m² - m² + 5mk + 2k² = 3k²

Zadanie 6
a) dla a=2 i b=3
(½a²-ab+b²)-[¾a²-(½ab+2b²)]= ½a²-ab+b² - (¾a² - ½ab - 2b²) = ½a² - ab + b² - ¾a² + ½ab + 2b² = 5/4a² + 3b² - ½ab
5/4 × 2² + 3 × 3² - ½ × 2 × 3 = 5/4 × 4 + 3 × 9 - 3 = 5 + 27 - 3 = 29

b) dla a=(-5)
a-1-{a-1-[(a+1)-(a-1)-a]+a-(a-1)}= a - 1 - [a - 1 - (a + 1 - a + 1 - a) + a - a + 1]= a - 1 - (a - 1 - a - 1 + a - 1 + a + a - a + 1) = a - 1 - a + 1 + a + 1 - a + 1 - a - a + a - 1 = -a + 1 = -(-5) + 1 = 5 + 1 = 6
6 3 6