Fizyka Nowej Ery 1 gim.
Zad 8/51
Jaka jest masa żelaznego sześcianu o boku 2m?
Dane: a=2m
Pżelaza=7900kg/m³
Szukane m=?

v=a3= (___________)3=______________m3

Wzór ten należy zapisać tak, aby obliczyć masę m.

m=______*_______

Podstaw dane liczbowe: m=7900kg/m³*______m³=______________kg

odp. Masa żelaznego szcześcianu wynosi______

Zad.9 Oblicz objętość platynowej bryły, której masa wynosi 500g.

Zad.10 Masa rtęci w termometrze wynosi 24,3g. Jaka jest jej objętość? Wynik POdaj w cm³.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T17:21:02+01:00
Dane szukane
a= 2m m=?
p żelaza = 7900kg/m³
rozwiązanie
v= a³= ( )³= m³

m= 7900kg/m³* m³= kgmasa =500g=0,5kg
V= ?

ro - 21410kg/m3 (kilogram na mert szescieny)
V=m/ro
V=m/ro=0,5kg/21410kg/m3=5/10 * 1/21410
V = 1/42820m3


odp. Objętość bryły platynowej wynosi 1/42820 m3


Dane: d = 13,5 g/cm³ m = 24,3 g Szukane: V = ? Rozwiązanie: d = m / V V = m / d V = 24,3 g / 13,5 g/cm³ = 1,85 cm³ Odp.: Objętość wynosi 1,85 cm³

Mam nadzieję że pomogłam :)
38 2 38
2010-02-09T17:46:01+01:00
Zad 8

więc V=a do 3 =(2)do 3 = 8 m³
wzór po pszekształceniu to
m=q razy v
Więc:
m= 7900kg/m³ razy 8 m³ =7900 razy 8 = 63200 kg
masa wynosi 63200 kg
zad 9

wzór q=m/v
1kg=1000g
więc 500g to 0,5 kg
gęstość platyny to 21410 kg/m³ (jest to w tabelce na str 158 podręcznik)

m=21410kg/m³ razy 0.5 kg =kg się skracają 21410 razy 0,5 = 10705 m³

mam 5 z fizyki więc wydaje mi się ze dobrze
Prosze

koleżanka wyzej zrobiła to błędnie
48 4 48