1.Wyjaśnij dlaczego w publikacjach naukowych podaje się nazwy gatunkowe w języku łacińskim.

2.Do nazw organizmów dopasuj właściwie pojęcia związane ze sposobem zdobywania pokarmu:

kanianka-
dżdżownica-
gepard-
tasiemiec-
sęp-
antylopa-
hiena-

3.Napisz jaki jest cel oddychania.

4.Zaznacz rozmnażanie płciowe numerem 1 a bezpłciowe numerem 2:
1.osobniki potomne mają wszystkie cechy organizmu, z którego powstały.
2.W rozmnażaniu uczestniczą zazwyczaj dwa osobniki.
3.Osobniki potomne mają kombinację cech każdego z rodziców.
4.Osobniki potomne powstają z komórek lub fragentów ciał jedengo z organizmu.
5.W procesie tym biorą udział gamety.


5Wyjaśnij dlaczego organizmy rozmnażające się płciowo mają większe możliwości przystosowanie się do środowiska niż osobniki rozmnażalące

rozmnażające się* bezpłciowo.6.wybierz Cechy charakterystyczne dla rozmnażania bażanta łownego:
jajorodność,przemiana pokoleń,rozwój prosty,rozdzielnopłciowość,samozapłodnienie,dymorfizm płciowy,obojniactwo,żyworodność , rozwój złożony.


7.Podaj różnicę między podziałem komórki a pączkowaniem.


8.Terminy dotyczące rozmnażania płciowego połącz z właściwym opisem.
Terminy:
-gonady
-zapłodnienie wewnętrzne
-zapłodnienie
-rozdzielnopłciowość
-obojnactwo
-zapłodnienie zewnętrzne
-dymorfizm płciowy

opisy:
-połączenie plemnika z komórką jajową
-Połączenie gamed pochodzących od różnych osobników
-Występowanie u jednego gatunku płci męskiej i żeńskiej
-Narządy w których są wytwarzane gamety
-Różnice w wyglądzie osobników płci męskiej i żeńskiej.
-Połączenie gamet w drogach rodnych samicy
-Wytwarzanie przez jednego osobnika gamet męskich i żeńskich
-Połączenie gamet poza organizmem


9.Zaznacz punkt zawierający nazwy grup organizmów rozmnażających się wyłącznie płciowo , u których występuję rozwój prosty:
a)Ssaki,owady,grzyby
b)ptaki,pajęczaki, bakterie
c)Gady,płazy,ssaki
d)Płazy,ssaki,gąbki

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T17:39:17+01:00
Zad.1.
W publikacjach naukowych podaje się nazwy gatunkowe w języku łacińskim by każdy człowiek na świecie zrozumiał nazwę.

Zad.2.
kanianka-pasożyt roślinny
dżdżownica-saprofag
gepard-drapieżca
tasiemiec-pasożyt wewnętrzny
sęp-padlinożerca
antylopa-roślinożerca
hiena-padlinożerca

Zad.3.
Nasz organizm potrzebuje tlenu, bez niego nie można funkcjonować.

Zad.4.
Płciowe- 2,3,5
Bezpłciowe-1,4

Zad.5.
Rozmnażanie płciowe jest korzystne dla organizmów żyjących w zmieniających się warunkach środowiska.

Zad.6.
jajorodność, dymorfizm płciowy

Zad.7.
Podział komórki-dzięki któremu powstają dwie komórki potomne.
Pączkowanie-gdy na ciele jednego osobnika powstaje uwypuklenie dające pączkowanie nowemu organizmowi.

Zad.8.
-gonady-Narządy w których są wytwarzane gamety
-zapłodnienie wewnętrzne-Połączenie gamet w drogach rodnych samicy
-zapłodnienie-połączenie plemnika z komórką jajową
-rozdzielnopłciowość-Występowanie u jednego gatunku płci męskiej i żeńskiej
-obojnactwo-Wytwarzanie przez jednego osobnika gamet męskich i żeńskich
-zapłodnienie zewnętrzne-Połączenie gamet poza organizmem
-dymorfizm płciowy-Różnice w wyglądzie osobników płci męskiej i żeńskiej.

Zad.9.
c)Gady,płazy,ssaki