Równania przedstaw w postaci ax²+bx+c=0. Dla równań kwadratowych podaj wartości współczynników oraz wskaż te równania, które są równaniami kwadratowymi niezupełynmi.

A).(3-x)(3+x)=0
B).x²-17=130-2x²
C).5x²-4=2(x²-2)
D).15x(x-3)=4x(3-x)

2

Odpowiedzi

2009-10-11T09:57:43+02:00
A).(3-x)(3+x)=0
9+3x-3x-x²=0
-x²+9=0 równanie nie pełne brak bx a=-1 c=9 b=0
B).x²-17=130-2x²
3x²-147=0 równanie nie pełne brak bx a=3 b=0 c=-147
C).5x²-4=2(x²-2)
5x²-4=2x²-4
3x²=0 równanie nie pełne a=3 b=0 c=0
D).15x(x-3)=4x(3-x)
15x²-45x=12x-4x²
19x²-57x=0 równanie nie pełne a=19 b=-57 c=0
2009-10-11T10:03:05+02:00
A) 9-x²=0
czyli: -x²+9=0 ;a=-1, b=0, c=9

B)x²-17-130+2x²=0
czyli: 3x²-147=0 ; a=3, b=0, c=-147

C)5x²-4-2(x²-2)=0
czyli: 5x²-4-2x²+4=0
3x²=0 ; a=3, b=0, c=0
równanie niezupełne

D)15x²-45x-12x+4x²=0
19x²-57x=0 /:19
x²-3x=0 ; a=1, b=-3, c=0

Nie wiem o co chodzi z tymi równaniami niezupełnymi, wiec napisałem tam gdzie jest najmniej potrzebnych współczynników