Jak nie umiesz to się za to nie bierz!!:) Jak przepiszesz z neta lub będzie to błędna odpowiedź od razu zgłaszam spam/błędną odp:) ! POtrzebuje konkretnego wyjaśnienia !:))

1) Temperatury zetkniętych ze sobą ciał wyrównały się. Czy energie wewnętrzne tych ciał równieź
stały się jednakowe? Jeśli tak to dlaczego?

2) Czy wiedząc ,że ciało A ma wyższą temperaturę niż ciało B można stwierdzić, że ciało A ma
większą energię wewnętzrną niż ciało B? Jeśli tak to dlaczego?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T22:02:32+01:00
1 Tak ponieważ energia wewnętrzna ma ścisły związek z temperaturą - im większa jest energia wewnętrzna, tym większa będzie temperatura ciała im mniejsza energia wewnętrzna tym mniejsza będzie temperatura.
2 Tak odpowiedź zawarta jest w nr 1
2010-02-09T22:44:41+01:00
1)
Tak można powiedzieć, że te ciała mają wyrównaną energię wewnętrzną w momencie zetknięcia. W energii wewnętrznej miarą jest temperatura. Mierzy się ją za pomocą temperatury. Normalnym, więc będzie, że jeżeli temperatura rośnie to i energia wewnętrzna również... Jeżeli w obydwóch ciałach temperatura jest ta sama to energia wewnętrzna również będzie taka sama.

2)
Tak, gdyż energia wewnętrzna ściśle "współgra" z temperaturą. Zmiany temperatury powodują adekwatne zmiany energii wewnętrznej danego ciała.