Odpowiedzi

2010-02-09T17:36:19+01:00
Zad 1
Pb - pole powierzchni bocznej = 18π
h = 6
r = ?
d - średnica podstawy
Pb = hd
d = Pb/h = 18π/6 = 3π
d = 2r
r = d/2 = 3π/2
odp
r = 3π/2
zad 2
a - bok kwadratu
d - średnica podstawy = a
r - promien podstawy = a/2 = 20/2 = 10 cm
Pp = πr² = π10² = 100π cm²
odp
Pp = 100π cm²