Tym razem przeba napisać tekst dotyczący postaci z Małego księcia: Król - pragnienie władzy
Próżny - Narcyzm
Pijak - wstyd wywołany rozpaczliwą próbą walki z przeszłością(alkoholizm)
Bankier - nieograniczona chciwość
Latarnik - brak wolnego czasu dla siebie
Geograf - wiedza pozorna bez empirycznych podstaw
Kupiec - chęć zaoszczędzenia każdej minuty

Które z powyższych problemów ludzi dorosłych uważasz za najgorsze, wybież 3 i uzasadnij swoje stanowisko.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T17:38:54+01:00
Uważam, że najgorszym problemem ludzkim jest alkoholizm, ponieważ ludzie przez dostarczanie tej trucizny do swojego organizmu zmieniają się, nie chcą patrzeć na błędy popełniane podczas zażywania alkoholu, ponieważ nie chcą ich dostrzec. Drugim podstawowym problemem, który również ogarnia dużą część dorosłych ludzi jest chciwość, ponieważ stają się ważne dla tego tylko jego dobra, staje się materialistą. Odrzuca na bok to co ważne, przez co cierpi najczęściej jego rodzina, gdyż zaczyna ją zaniedbywać. Sądzę, że z kolei trzecią ważną, zauważalną usterką w życiu dorosłego człowieka jest brak wolnego czasu dla siebie. Taki problem najczęściej osiągają pracoholicy. Zapracowani, tak jak każdy z w/w zaniedbuje rodzinę, przyjaciół. Na szczęście każdą z tych rzeczy można w człowieku zmienić, wystarczy tylko silna i chęć zauważenia popełnianych przez siebie błędów. :)