22.ILE LITRÓW WODY MOŻNA WLAĆ DO GARNKA O ŚREDNICY 24 cm I WYSOKOŚCI 15 cm
23.Średnica podstawy walca o objętości o,36 pi dm sześciennego ma 12 cm . Jaką wysokość ma ten walec
28.Oblicz objętość i pole powichrzeni stożka otrzymanego w wyniku obrotu
a)trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych 3 i 6 wokół krótszej przyprostokątnej
b)trójkąta równobocznego o obwodzie 12 wokół wysokości
c)trójkąta równobocznego prostokątnego o przyprostokątnej długości 5 wokół wysokości prowadzonej z wierzchołka kąta prostego
29. Okreś jak zmieni sie obj stożka o promieniu r i wysokosci H gdy
A)wysokość zwiększymy dwukrotnie
b)promień zwiększymy dwukrotnie
c)wysokość i promień zwiększymy trzykrotnie
d)wysokość zwiększymy dwukrotnie i promień zmniejszymy dwukrotnie
35.Oblicz objętość i pole powichrzeni kuli o promieniu 3 a następni eobjęość i pole powichrzeni kuli o dwukrotnie dłuższy promień ile razy zwiększyła się powichrzenia a ile razy objętość kuli
36.Mosiężna kule o średnicy 12 cm przetopiono na jednakowe kule o średnicy2 cm ile małych kul otrzymano

1

Odpowiedzi

2009-10-11T10:19:19+02:00
22)
V=Pi*r^2*h

r=12cm = 1,2dm
h=15cm = 1,5 dm

V= 1,44 Pi * 1,5
V= 1,44 * 3,14 * 1,5
V= 6,78 l

23)
V=0,36 Pi dm3
r=0,6 dm

0,36 * Pi = Pi * 0,36 * h
h = V/Pi*r^2
h = 0,36 Pi/ 0,36 Pi
h= 1 dm = 10 cm