Odpowiedzi

2010-02-09T17:35:36+01:00
Jamochłony (filtrują z zawiesiny składniki odżywcze)
2010-02-09T17:43:09+01:00
Szczeżuja wielka (Anodonta cygnea L.)
Skójka malarska (Unio pictorum L.)
Racicznica (Dreissena polymorpha)