Odpowiedzi

2010-02-09T17:39:05+01:00
*Zasada poszanowania praw mniejszości,
*Zasada podziału władzy,
*Zasada p-twa prawa i konstytucjonalizmu,
*Zasada pluralizmu:
-Społecznego,
-Gospodarczego,
-Politycznego,
2 5 2