Uzupełnij zapis słowny przebiegu reakcji. Wypisz substraty,produkty,pierwiatki i związki chemiczne.Określ typ reakcj chemicznej.
tlenek miedzi (II) +..............---->tlenek wodoru+..............
zapisz za pomocą symboli i wzorów
..........................................
Typ reakcji...........
Substraty..............
Produkty............
Pierwistki chemiczne................
Związki chemiczne............
Pomocy!!!! ;(

1

Odpowiedzi

2009-10-11T10:35:59+02:00
Tlenek miedzi (II) + wodór = tlenek wodoru (woda) +miedź
CuO+ H₂ = H₂O + Cu

Typ reakcji: jest to reakcja wymiany
Substraty: CuO, H
Produkty: H₂0, Cu
Pierwiastki chemiczne: Cu, O,H
Związki chemiczne: H₂O, CuO