Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T18:00:26+01:00
A - długość krawędzi sześcianu
a = 2√2
P - pole powierzchni sześcianu
V - objętość sześcianu
P = 6 * a² = 6*(2√2)² = 6*(4*2) = 6*8 = 48 jednostek kwadratowych
V = a*a *a = a³ = (2√2)³ = 2³*(√2)³ = 8*2*√2 = 16 √2 jednostek sześciennych,