Zad.1. Wykonaj obliczenia :
a) √0,3 / √1,2
b) √1,4 × √ 2(całe) i 6/7
c) 1/4 - 0,6 : (-1/2)
d) 1(cała) i 11/15 : (-2,6)
e) 1/5 : (1,75 - 2)
f) (3/4)⁻² × (1/4)²

zad.2. Wpisz brakujące podstawy i wykładniki:
a) 4^5 × 9^5 = ...^5 + ...^10
b) 10^8 : 5^8 + ...^8 = 16^...

Odpowiedzi muszę mieć do dziś do godziny 18:00. Jeśli ktoś rozwiąże będę bardzo wdzięczna i z góry Dziękuję :-*

1

Odpowiedzi

2009-10-11T11:51:52+02:00
Zad.1. Wykonaj obliczenia :
a) √0,3 / √1,2= √0,25= 0,5
b) √1,4 × √ 2(całe) i 6/7= √¹⁴/₁₀×√²⁰/₇=√4=2
c) 1/4 - 0,6 : (-1/2)=0,25-0,6:(-0,5)=-0,35:(-0,5)=0,7
d) 1(cała) i 11/15 : (-2,6)=²⁶/₁₅×¹⁰/₂₆=²/₃
e) 1/5 : (1,75 - 2)=0,2:0,25=0,8
f) (3/4)⁻² × (1/4)²=(⁴/₃)²×(¼)²=¹⁶/₉×¹/₁₆=¹/₉

zad.2. Wpisz brakujące podstawy i wykładniki:
a) 4^5 × 9^5 = ...^5 + ...^10
b) 10^8 : 5^8 + ...^8 = 16^...
1 5 1