Gdzie w tych zdaniach jest podmiot?
1. Wiele wysiłku kosztowała go walka z przeciwnościami losu.
2. Dawała mu ona jednak nadzieje na powrót do domu.
3. Uprawiac ziemię było trudno.
4. Mimo to nie orakowało mu poysłów.
5. Robinsonowi nie zawsze było wesoło.
6.Niedola Robinsona trwała bardzo długo.
7. Nieszczęśnik mieszkał na wyspie przez 24 lata.

Ps.(Podmiot gramatyczny lub logiczny)

A i jeszcze:
1.podmiot gramatyczny wyrażony rzeczownikiem r.m. M. Lp.
2.podmiot gramatyczny wyrażony rzeczownikiem r.m. M. Lp.
3. podmiot gramatyczny wyrażony zaimkiem M. Lp. r.ż
4..podmiot logiczny wyrażony rzeczownikiem r.m. D. Lm.
5.podmiot gramatyczny wyrażony rzeczownikiem r.m. M. Lp.
6.podmiot gramatyczny wyrażony rzeczownikiem r.ż. M. Lp.
7.podmiot gramatyczny wyrażony rzeczownikiem r.ż. M. Lp

1

Odpowiedzi

2010-02-09T18:01:48+01:00
Kosztowała
dawała
było
brakowało
było
trwala
mieszkał