A)Podaj czynniki produkcji..
b)występuje,gdy dochody są większe od wydatków
c)Nazwa pożyczki udzielanej przez bank
d)napisz zalety i wady banknota,monety i karty płatniczej


1)Oblicz,jaką sumę wypłaci ci bank po roku,przy założeniu,że powierzyłeś mu 10 000zł.,a oprocentowanie lokaty wynosi 3% w skali roku

2)Oblicz,jaką sumę wypłaci Ci bank po dwóch latach,przy założeniu,że powierzyłeś mu 10 000zł.,a oprocentowanie wynosi 3%

3)Oblicz,jaką sumę wypłaci ci bank po dwóch latach,przy założeniu,że powierzyłeś mu 10 000zł.,oprocentowanie wynosi w pierwszym roku 3% i 10% wdrugim roku lokaty

4)Oblicz,ile po roku będziesz musiał oddać bankowi,jeśli weźmiesz kredyt w wysokości 10 000zł.,oprocentowany w wysokości 7% rocznie.

5)Oblicz,ile po 5 latach będziesz musiał oddać bankowi,jeśli weźmiesz kredyt w wysokości 10 000zł.,oprocentowany w wysokości 7% rocznie.

2

Odpowiedzi

2009-10-11T11:01:46+02:00
1) 10000*(1+0.03)= 10000*1,03=10300
2) 10000*(1,03)^2= 10000*1,0609=10609
3) 10000*1,03*1,1=11330
4) 10000*1,07=10700
5) 10000*1,07^5=10000*1,402551731=14025,52
2 1 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-11T11:20:26+02:00
1) 10000zl * 1,03 = 10300zl

2) skoro po roku wypłaci Ci 10300zl to po dwóch latach 10300*1,03 = 10609zl

3) 10300zl *1,1 = 11330zl

4) 10000zl * 1,07 = 10700zl

5) po roku 10700 więc:
((10700zl * 1,07)*1,07)*1,07)*1,07 = 14025,51 zl

2 1 2