Zad.1. podziel fakty na przyczyny i skutki odkryć geograficznych.
-Dążenie do okrycia drogi morskiej do Indii.
-Zniszczenie państw indyjskich i ich cywilizacji.
-Upowszechnienie nowych upraw w Europie np ziemniaków , kukurydzy.
-Chęć nawracania na chrześcijaństwo ludów pogańskich .
-Chęć przeżycia przygód i zdobycia bogactw.
-Postęp w technice żeglarskiej np. kompas, karawele.
-Rozpowszechnienie poglądu o kulistości ziemi.
-Szybki rozwój nauki i wiedzy o świecie.

2

Odpowiedzi

2009-10-11T11:16:34+02:00
Przyczyny:
-Chęć nawracania na chrześcijaństwo ludów
pogańskich .
-Dążenie do okrycia drogi morskiej do Indii.
-Chęć przeżycia przygód i zdobycia bogactw.


Skutki:
-Zniszczenie państw indyjskich i ich cywilizacji.
-Upowszechnienie nowych upraw w Europie np ziemniaków , kukurydzy.
-Postęp w technice żeglarskiej np. kompas, karawele.
-Rozpowszechnienie poglądu o kulistości ziemi.
-Szybki rozwój nauki i wiedzy o świecie.
2 1 2
2009-10-11T11:17:58+02:00
Przyczyny
-Dążenie do okrycia drogi morskiej do Indii.
-Chęć przeżycia przygód i zdobycia bogactw.
-Postęp w technice
żeglarskiej np. kompas, karawele.
Skutki
-Zniszczenie państw indyjskich i ich cywilizacji.
-Upowszechnienie nowych upraw w Europie np ziemniaków , kukurydzy.
-Chęć nawracania na chrześcijaństwo ludów
pogańskich .
-Rozpowszechnienie poglądu o kulistości ziemi.
-Szybki rozwój
nauki i wiedzy o świecie.
2 3 2