Odpowiedzi

2009-10-11T11:51:54+02:00
My dream room should be perfect. I want huge room with four windows. I want the posters of stars on the walls and photos made by me. The bed should be very comfortable and quite big. I like animals so I want fish and cat. The walls and carpet should be blue and orange, because I like that colours. My room will be cosy. I'll have a table, desk and chairs. I like plants and I want it in my room. That is my dream room.

Mój wymarzony pokój powinien być idealny. Chcę ogromny pokój z 4 oknami. Chcę plakaty gwiazd na ścianach i zdjęcia zrobione przeze mnie. Łóżko powinno być wygodne i niezbyt duże. Lubię zwierzęta więc chcę rybkę i kota. Ściany i podłoga powinny być niebieskie i pomarańczowe, ponieważ lubię te kolory. Mój pokój będzie przytulny. Będę mieć stół, biurko i krzesła. Lubię rośliny i chcę je w moim pokoju. To jest mój wymarzony pokój.
14 3 14
2009-10-11T11:56:34+02:00
My room should be big.Should it become the center of the large bed, large TV and super computer.Can't may also fail with very large tower speakers. On the walls hang posters should the best players.I TŁUMACZENIE::
Mój pokój powinien być duży.Powinno w nim stać na środku wielkie łóżko,duży telewizor i super komputer.Nie może także zabraknąć wieży z bardzo dużymi głośnikami. Na scianach powinny wisieć plakaty z najlepszymi piłkarzami.
7 4 7