Odpowiedzi

2009-10-11T11:15:21+02:00
Przyczyną konfliktów jest najczęściej brak komunikacji między ludźmi.
Jedną z metod rozwiązywania konfliktów jest arbitraż.Metoda ta wykorzystywana jest, gdy strony biorące udział w konflikcie nie widzą możliwości wypracowania wspólnego rozwiązania. Cechą charakterystyczną tej metody jest obecność trzeciej strony tzw. arbitra, który narzuca rozwiązanie skłóconym stronom. Arbiter to osoba bezstronna, niezależna od stron konfliktu, ekspert który podaje i narzuca rozwiązanie konfliktowej sytuacji poza udziałem stron. Taką osobą może być radca prawny w zakładach pracy.
Inną metodą są negocjacje czyli dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia, gdy przynajmniej jedna strona nie zgadza się z daną opinią lub z danym rozwiązaniem sytuacji.
3 3 3