Zapisz odpowiednie równania:
a)Za x bułek po 80 gr i dwa razy więcej rogali po 1 zł zapłacono 14 zł.
b)Mały jogurt kosztuje x złotych.Duży jogurt jest o 1,50 zł droższy od małego.Za trzy duże jogurty i dwa małe zapłacono 9 zł.
c)Cenę towaru w wysokości y złotych obniżono o 10%.Nowa cena po obniżce jest równa 81 zł.
d)W koszyku było 26 owoców, tym a gruszek,trzy razy więcej jabłek i o pięć więcej śliwek niż jabłek.
e)W trzydziestoosobowej klasie jest p chłopców i o cztery dziewczynki więcej.
f)Suma kwadratu liczby x i sześcianu liczby o trzy od niej mniejszej jest równa 33.

3

Odpowiedzi

2010-02-09T18:14:14+01:00
A) x- liczba bułek
2x - liczba rogali
14-cena

x*0,80 + 2x*1 = 14

b) x - cena małego jogurtu
(x+1,50) - cena dużego jogurtu
9-cena

2x + 3(x+1,50) = 9

c) x-cena towaru przed obnizka
0,9x- cena towaru po obnizce
81-cena

0,9x = 81

d) a-l. gruszek
3a - l. jabłek
(3a + 5) - l. śliwek
26 - l .owoców

a+3a + 3a+5 = 26

e) p-l. chłopców
(p+4) - l. dziwczynek
30 - l. uczniów

p + p+4 = 30

f) x² + (x-3)³ = 33
2 5 2
2010-02-09T18:17:13+01:00
A- 1zł - 100 gr
80x + 100× 2x = 14zł
82x+100 = 14zł

b- 3 ( x+1,50) + 2x = 9zł
3x+4.50 + 2x = 9zł
5x+4,50 = 9zł

c- y - 10%y = 81zł

d- a+ 3a+ 3a+ 5 = 26
7a+ 5 = 26

e- p + p + 4 = 30
2p+4 = 30

f- x²+ (x-3)³ = 33
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T18:17:16+01:00
A)x*80gr.+2*x+1zł=14zł
b)x*1,5zł *3 = 9zł
c)y zł - 10% =81zł
d)26 = a+a*3 + a*3 +5
e)30 = p + p+4
f)tego niewiem sorki
1 5 1