1.Hi,Vicki! Have you seen all the stray dogs ?
2.Hello , Bob . Yes, I have .And I' ve chosen this brown and white pppy .
1.Yes , he' s sweet .His name' s Lucky and that' s his mum , Tessie.
2.Oh , Bob , have you met my friend Mark ?
1.No, I haven ' t .Hello , Mark .Have you been here before ?
2.Yes, I have . I came here last Wednesday and brought a stray cat . But I didn't see you here then.
1.Well, I only work at weekends . I'm a volunteer .
2.Can I take Lucky home today ?
1.Have you spoken to9 the vet ?
2.No , I haven't . I went to his office ten minutes ago but he wasn't there .
1.Perhaps he's gone to lunch. But I looked at Lucky's record card this morning .He's had all his injections so he's ready to leave now
2.Oh , look ! Lucky is licking my arm .
1.Perhaps he's hungry .
2.Have you fed him ?
1. Of course ! I fed and brushed him an hour ago . I think he likes you , Vicki .
Lucky , you've found a new home so you are lucky today .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T01:49:27+01:00
1.Hi, Vicki! Czy widziałeś już wszystkie bezpańskie psy?
2.Hello, Bob. Tak, mam. I 've chosen to brązowych i białych pppy.
1.Yes, on jest słodki. Nazywał 's Lucky i to jest jego mama, Tessie.
2.Oh, Bob, nie spotkałeś mojego przyjaciela Marka?
1.No, I haven 't. Hello, Mark. Byłeś tu kiedyś?
2.Yes mam. Przyjechałem tu w zeszłą środę i przyniósł bezpańskich kotów. Ale nie widziałem cię tu wtedy.
1.Well, pracuję tylko w weekendy. Jestem wolontariuszem.
2.Can biorę Lucky domu dzisiaj?
1.Have Rozmawiałeś to9 weterynarza?
2.No, nie mam. Poszedłem do jego biura dziesięć minut temu, ale nie było.
1.Perhaps Odszedł na obiad. Ale patrzyłem na karcie zapisu Lucky's dziś rano. On miał wszystkie swoje zastrzyki więc gotowa opuścić teraz
2.Oh, patrzcie! Lucky jest lizanie moim ramieniu.
1.Perhaps że jest głodny.
2.Have karmiłaś go?
1. Oczywiście! I karmione i przesuwać go godzinę temu. Myślę, że on cię lubi, Vicki.
Lucky, znalazłeś nowego domu, tak masz szczęście dziś.