Z jakiego słownika skorzystasz , chcąc dowiedzieć się .
- co oznacza rzeczownik chiton ...
- jakim wyrazem można zastąpić przymiotnik dokonały
- jak poprawnie zapisać wyraz superkoncert
- co oznacza wiązać koniec z końcem
- jak brzmi M. i D. rzeczownika poeta w liczbie mnogiej i z jakimi wyrazami łączy się ten rzeczownik

2

Odpowiedzi

2010-02-09T18:19:12+01:00
-slownik wyrazow obcych
-slownik wyrazow bliskoznacznych
-slownik ortograficzny
-slownik frazeologiczny
13 4 13
2010-02-09T18:19:49+01:00
-wyrazów obcojęzycznych
- synonimów
- ortograficznego
- frazeologizmów
ortograficzny
10 3 10