Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T18:24:09+01:00
Skorzystamy z definicji przyśpieszenia:
a = v/t
Wyznaczymy stąd prędkość:
v = a*t = 8m/s² * 0,6s = 4,8 m/s

Energia kinetyczna wynosi:
E = mv² /2 = 0,0001g * (4,8 m/s)² = 0,0000001kg * (4,8 m/s)² = 0,000002304J = 2,304 * 10⁻⁶ J
1 5 1