Odpowiedzi

2010-02-11T12:27:09+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Ba(OH)2 + H2S------>BaS + 2H2O
Ba(2+) + 2OH(-) + 2H(+) + S(2-)--->Ba(2+) + S(2-) + 2H2O
2H(+) + 2OH(-)--->2H2O

Ba(OH)2 + 2HNO3------>Ba(NO3)2 + 2H2O
Ba(2+) + 2OH(-) + 2H(+) + 2NO3(-)--->Ba(2+) + 2NO3(-) + 2H2O
2H(+) + 2OH(-) --->2H2O

2KOH + H2S---->K2S + 2H2O
2K(+) + 2OH(-) + 2H(+) + S(2-)---->2K(+) + S(2-) + 2H2O
2H(+) + 2OH(-) --->2H2O

KOH + HNO3----->KNO3 + H2O
K(+) + OH(-) + H(+) + NO3(-)---->K(+) + NO3(-) +H2O
H(+) + OH(-) --->H2O

W nawiasach występują indeksy górne