Zad.1
W pewnej szkole podstawowej jest basen o długości 25m. Każdy z sześciu torów ma 1,4 m szerokości. Basen ma głębokość 1,5 m.
a. Ile waży woda w tym basenie?
b. dla chętnych: Jak długo trwałoby napełnianie tego basenu, gdyby woda lała się z prędkością 100l/min? <-- za dobrą odpowiedź daję najlepszą :) Kto pierwszy ten lepszy ;)

Zad. 2
Akwarium w kształcie prostopadłościanu o krawędziach długości 50 cm, 30 cm i 20 cm jest wypełnione do połowy wodą.
a. Ile waży woda w akwarium?
b. O ile centymetrów podniesie się poziom wody w akwarium, gdy dolejemy 3 litry wody?
c. Ile wody należy dolać do tego akwarium, aby było wypełnione do 3/4 wysokości?

Podpowiedź:
1l waży 1kg.
1m³ = 1000l
1m³ wody waży 1 t

3

Odpowiedzi

2010-02-09T18:25:41+01:00
Zadanie 1
Dane:a
a=25m
b=6*1,4=8,4m
h=1,5m
Rozwiązanie :
P=a*b*h
P=25m*8,4m*1,5m
P=315m³
1 litr wody=1 kg wody
1m³=1000 litrów
1m³ wody=1000kg
315*1000kg=315000kg


Zadanie 2

50 cm x 30 cm x 20 cm = 5 dm x 3 dm x 2 dm
1 dm³ = 1l = 1 kg

a) V = 5 * 3 * 1 = 15 (l = kg)
b) V = 18 l
h = ? (o ile podniesie się poziom wody)

Pp = 5 * 3 = 15
V = Pp * (H + h)
18 = 15 * (H+ h)
(H + h) = 18/15 więc (H + h) = 1,2 dm
h = 1 - 1,2 bo H = 1 dm więc h = 0,2 dm

Liczę na naj ; - **
3 4 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T18:27:22+01:00
Z.1
a = 25 m - długość basenu
b = 6*1,4 m = 8,4 m - szerokość basenu
H = 1,5 m - głębokość basenu

1. Obliczam objętość basenu
V = a*b*H
V = 25 m * 8,4 m * 1,5 m
V = 315 m³

2. Obliczam ile l wody zmieści sie w basenie
V = 315 m³

1m³ = 1000 dm³
V = 315 m²* 1000 dm³/1m³ = 315.000 dm³
V = 315.000 dm³ = 315.000 l
1 dm³ = 1l

V = 315.000 l

3. Obliczam jak długo nalezy napełniać basen przy prędkości napełniania 100 l/ min.

x = 315.000 l : 100 l/min
x = 3150 min
x = 3150 min. : 60 min/1h
x = 52,5 godz
3 3 3
2010-02-09T18:35:43+01:00
Zad.1
a=25m
b=6x1,4=8,4m
c=1,5m
Vp=25x8,4x1,5=210x1,5=315m³
Woda waży 315t.

Zad.2
a=50cm
b=30cm
c=20cm
Vp=50x30x20=1000x30=30000cm³
30000:2=15000cm³ 15000=15l=15kg
Woda waży 15kg

15l+3l=18l 3l=3cm
Woda podniosła się o 3cm

30000:4=7500 zapełniona jest 2/4 3/4= 15000+7500=22500
trzeba dolać 7500ml
2 5 2