Odpowiedzi

Rzeźba młodoglacjalna-to typ rzeźby, która powstała w czasie ostatniego zlodowacenia.Charakterystyczna ona jest dla pojezierzy.główne formy terenu to wzgórza moreny czołowej, moreny dennej, pradoliny,sandry,ozy,kemy,itd.

Rzeźba staroglacjalna-typ rzeźby charakteryzujący się obszarami nizinnymi<<Niziny>> wzgórza morenowe zostały zrównane a jeziora wypełniły się osadami i zanikły.Taka forma występuje na Nizinach Środkowopolskich.
94 4 94
ładny duż sś liczy strąpy spokojny uniesiono wysoko nad morzem porza
Rzeźba czy krajobraz?