1.........% to połowa
..........% to ćwierć
...........%to trzy czwarte
...........% to jedna dziesiąta
.........% to jedna piąta
..........% to półtora
2.Uzupełnij:
a). 80 % długości to .......tej długości
b)2 %masy .......to tej masy
c).......% ceny to 7/100 tej ceny
d).........% ceny to 9/10tej ceny
e).........% masy to 1,3 tej masy
3.Zamień ułamki zwykłe nieskracalne lub liczby miszane:
a)20%=..................
60%=..............
b)5%=.............
15%=..............
c)110%=.....................
125%=.....................
4.Zapisz procenty w postaci ułamków dziesiętnych:
a).30%=.................
3%=.................
0,3%=...............
b).120%=.................
12%=..................
1,2%=..............
c). 101%=...................
0,1%=............
0,01%=..................

Czekam !!!!!!!!! :)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T18:30:26+01:00
1
50% to połowa
25% to ćwierć
75%to trzy czwarte
10% to jedna dziesiąta
20% to jedna piąta
150% to półtora
2.Uzupełnij:
a). 80 % długości to 4/5 tej długości
b)2 %masy 2/100 to tej masy
c)7% ceny to 7/100 tej ceny
d)90% ceny to 9/10tej ceny
e)130% masy to 1,3 tej masy
3.Zamień ułamki zwykłe nieskracalne lub liczby miszane:
a)20%=1/5
60%=3/5
b)5%=1/25
15%=3/25
c)110%=1i 1/10
125%=1 i 1/4
4.Zapisz procenty w postaci ułamków dziesiętnych:
a).30%=0.3
3%=0.03
0,3%=0.003
b).120%=1.2
12%=0.12
1,2%=0.012
c). 101%=1.01
0,1%=0.001
0,01%=0.0001
2010-02-09T18:36:14+01:00
1)50
25
75
10
20
150
2)⅘
1/50
7
90
130
3a)20%=1/5
60%=3/5
b)5%=1/20
15%=3/20
c)110%=1i1/10
125%=1 i 1/4
4.Zapisz procenty w postaci ułamków dziesiętnych:
a).30%=0,3
3%=0,03
0,3%=0,003
b).120%=1,2
12%=0,12
1,2%=1,02
c). 101%=1,01
0,1%=0,001
0,01%=0,0001