Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T18:28:20+01:00
A) 8x-6y=10
7x+y=5 |*6

8x - 6y = 10
42x + 6y = 30

50x = 40|:50
x = 0,8

7x + y = 5
y = 5 - 7x
y = 5 - 7*0,8
y = 5 - 5,6
y = -0,6

b) 12p-7r=-16
p-3r=-69 |*(-12)

12p - 7r = -16
-12p + 36r = 828

29r = 812 |:29
r = 28

p - 3r = -69
p = -69 + 3r
p = -69 + 3*28
p = -69 + 84
p = 15
2010-02-09T18:34:40+01:00
A)
8x-6y=10
7x+y=5/*6
{8x-6y=10
{42+6y=30
~~~~~~~~~~
__50x=40
___x=0,8
8x-6y=10
8*0,8-6y=10
6,4-6y=10
-6y=10-6,4
-6y=3,6/:(-6)
y=-0,6
{x=0,8
{y=-0,6
b)
12p-7r=-16
p-3r=-69 /*(-12)
{12p-7r=-16
{-12p+36r=828
~~~~~~~~~~~~
_____29r=812/:29
_______r=28
12p-7r=-16
12p-7*28=-16
12p-196=-16
12p=-16+196
12p=180/:12
p=15
{p=15
{r=28