Uzupełnij równania reakcji chemicznych.

....HCOOH + ...K→......................................................
....HCOOH + ...MgO→...................................................
....HCOOH + ...Ca(OH)₂→...............................................
....HCOOH + ...........→......(HCOO)₃Al + ...H₂......................
....HCOOH + ...Fe₂O₃→..................................................
....CH₃COOH + .......LiOH→.............................................
....CH₃COOH + .......Na₂O→.............................................
....CH₃COOH + .......O₂→................................................

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T18:41:33+01:00
2HCOOH + 2K→ 2HCOOK + H₂
2HCOOH + MgO→ (HCOO)₂Mg + H₂O
2HCOOH + Ca(OH)₂→ (HCOO)₂Ca + 2H₂O
6HCOOH + 2Al→2(HCOO)₃Al + 3H₂
6HCOOH + Fe₂O₃→ 2(HCOO)₃Fe + 3H₂O
CH₃COOH +LiOH→ CH₃COOLi + H₂O
2CH₃COOH + Na₂O→ 2CH₃COONa + H₂O
CH₃COOH + 2O₂→2CO₂ + 2H₂O

PS. NAJ ROZWIĄZANIE? ;)
pozdrawiam
5 3 5
2010-02-09T18:49:20+01:00
2HCOOH +2K→2HCOOK+ H2
2HCOOH + MgO→.(HCOO)2Mg + H2O
2HCOOH + Ca(OH)₂→(HCOO)2Ca + 2H2O
6HCOOH + 2Al→2(HCOO)₃Al + 3H₂
6HCOOH + Fe₂O₃→2(HCOO)3Fe + 3H2O
CH₃COOH + LiOH→CH3COOLi + H2O
2CH₃COOH + Na₂O → 2CH3COONa + H2O
CH₃COOH + 2O₂→ 2CO2 + 2H2O
CH₃COOH + O₂→ 2CO + 2H2O
2 5 2