Odpowiedzi

2009-10-11T11:30:14+02:00
Świebodzin otrzymał prawa miejskie na początku XIV wieku, niedługo potem wzniesiony tu został zamek. Należał do księstwa głogowskiego, w XV wieku był siedzibą księcia żagańskiego Jana Szalonego, potem przeszedł na własność Jana Olbrachta. W XV wieku miała miejsce pierwsza przebudowa założenia. W latach 1499-1506 Zygmunta Starego. Kolejnej przebudowy dokonano w XVII wieku. Znane są dwa wizerunki zamku średniowiecznego, jeden z dzieła Civitates orbis terrarum z XVII wieku, kolejny z 1750 roku autorstwa F.Wernera. Miasto i zamek na tych rysunkach różnią się między sobą, a ponieważ nie przeprowadzano dotychczas badań archeologiczno-architektonicznych założenia nie można określić jak naprawdę wyglądał zamek. Przypuszcza się, że była to budowla jedno- lub dwuskrzydłowa, w południowo-wschodnim narożniku znajdowała się wieża lub basteja. Całość była otoczona fosą, nad którą od północy przerzucony był zwodzony most łączący bramę wjazdową ze znajdującym się tu przedzamczem.
Po przebudowie XVII-wiecznej i kolejnej z XIX wieku całkowicie zatracił swój charakter. Obecnie w murach szpitala zachowane są wątki murów pierwotnego założenia, głównie w skrzydle południowo-zachodnim.


Pordro ;]].


2009-10-11T12:39:13+02:00
* http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090603/PERLA04/57524373
*http://www.pieskowaskala.pl/historia.htm
Proszę..:)