Odpowiedzi

2010-02-09T18:49:32+01:00
Zniesienie liberum veto
Przywrócenie dziedziczności władzy królewskiej
Litwa i Polska połączone silniejszymi więzami
Zwiększenie praw mieszkanców miast królewskich
Zapowiedź poprawy sytuacji chłopów
41 4 41
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T18:49:41+01:00
Przyczyny

- Okupacja Rzeczypospolitej przez wojska Rosyjskie
- Narzucenie przez Katarzynę II na króla Rzeczypospolitej własnej kreatury Stanisława Poniatowskiego
- Jawna kolaboracja części elit w tym dworu królewskiego z okupantem
- Porwanie i wywiezienie do Rosji przez ambasadora Moskwy przy współudziale króla Poniatowskiego, senatorów Rzeczypospolitej na sejmie 1767 roku
- Obawa kół patriotycznych przed całkowitym podporządkowaniem ojczyzny wschodniemu sąsiadowi
- Chęć utrzymania unii polsko – saskiej wyrażana przez część magnaterii, widzącą w tym tak własne korzyści jak i wsparcie przeciw zakusom Rosji i Prus
- ośmiesznie przez Rosjan uczestników konfederacji Radomskiej
- Oburzenie jakie wśród kręgów katolickich wywołała ingerencja w sprawy religijne

Skutki
- klęska w wojnie barskiej, oznaczała dalsze podporządkowanie kraju obcym mocarstwom, emigrację część elementów patriotycznych, a także I Rozbiór kraju
- skutkiem pozytywnym był wzrost nastrojów patriotycznych w społeczeństwie i przekonanie o konieczności zreformowania armii i skarbu jeśli się nie chce przegrać kolejnej wojny
39 4 39
dziecko :-)
dzienks spory :-)
Co za bzdury!