"Człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca:
musi ze swoim niepokojem, niepewnością, a takrze słabością i grzesznością,ze swoim życiem i śmiercią przybliżyć się do Chrystusa (Jan Paweł II)"
napisz w minimum 9-10 zadniach co miał na myśli Jan paweł drugi
to na jutro... dam naj

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T18:57:55+01:00
W Słowch przytoczonych powyżej Jan paweł II przekazuje wiernym , że aby osiągnąc doskonałość wewnętrzną i głębie wiary trzeba z niepokojem i niepewnoscią przybliżać sie do Chrystusa . Sens Zycia ukryty jest w jezusie . Całym swoim postępowaniem i czynami a nawet śmiercią powinniśmy wskazywać na obecność i isnienie Boga. Nie ma ludzi dkoskonałych . każdy powinien zdawać sobie sprawę ze swoich słabości. Mimo to nie wolno sie poddawać . Trzeba dążyc do zbawienia i zycia wiecznego. Chrystus jest jedynym celem naszego niedoskonałego życia. Przezwycieżając wszytskie ludzkie słabości , powinniśmy dawać przykład ludziom zagubionym , gdzie powwinni szukać wsparcia.
3 3 3