1. Oblicz:
(-½)do potęgi 3
(-0,06)do potęgi 2
(-1/3)do potęgi 4
(-0,5)do potęgi 3

2. Wstaw znak <,= Lub > :
a) (-5) x (-7,2) x (-9 i 3/4) x 6½ 0
b) (-7 i 1/3) x (-3,6) x 4 x (-3,2) x 5 i 2/5 5
c) 4 i 2/3 x (-6½) x 0 x (-2 i 2/3) -3
d) (-3½) : (-2 i 2/3) : (-3,2) x (-5) x (3,72) 0
e) (-1)do potęgi 3 x (-1)do potęgi 4 x (-1) do potęgi 7 1
f) (-12)do potęgi 4 x (-12)do potęgi 5 x (-12)do potęgi 3 0
g) (-2)do potęgi 7 x (-2) do potęgi 3 x (-2)do potęgi 5 0
h) (-1)do potęgi 7 : (-1)do potęgi 2 (-1)do potęgi 6 : (-1)do potęgi3

3. Oblicz jak najprostszym sposobem:
a) 3/8 x (0,9) x (-16/3) x 10=
b) 5 x (-0,25) x 0,2 x (-4) =
c) (-2,5) x (-0,2 x (-10) x 2=
d) (-6) x (-4/7) x 2/5 x (-7) x 5/12=
e) (-1½) x 0,06 x (-2/3) x 100=
ps. sorka za małą ilość punktów ale tylko tyle miałęm :/
nastepnym razem bedzie 30 punktów :)

2

Odpowiedzi

2010-02-09T19:19:03+01:00
1. Oblicz:
(-½)do potęgi 3 = (-½)*(-½)*(-½) = -1/8
(-0,06)do potęgi 2 = (-0,06)*(-0,06) = 0,0036
(-1/3)do potęgi 4 = (⅓)*(-⅓*(-⅓)*(-⅓) = 1/81
(-0,5)do potęgi 3 = (-0,5)*(-0,5)*(-0,5) = - 0,125

2. Wstaw znak <,= Lub > :
a) (-5) x (-7,2) x (-9 i 3/4) x 6½ ? 0
36 *(-39/4) *(13/2) < 0
b) (-7 i 1/3) x (-3,6) x 4 x (-3,2) x 5 i 2/5 5
(-22/3)*(-18/5)*4 *(-16/5) *27/5 ? 5
- 1824,768 < 5
c) 4 i 2/3 x (-6½) x 0 x (-2 i 2/3) ? -3
14/3 *(-13/2)*0 *( -8/3) ? -3
0 > -3
d) (-3½) : (-2 i 2/3) : (-3,2) x (-5) x (3,72) ? 0
(-7/2): (-8/3) :(-16/5) *(-5) *(3,72) ? 0
(-7/2)*(-3/8) *(-5/16) *(-5) *372/100 ? 0
(21/16)*(-5/16) *(-5)*(93/25 ) ? 0
7,63 > 0
e) (-1)do potęgi 3 x (-1)do potęgi 4 x (-1) do potęgi 7 ? 1
(-1)³*(-1)⁴*(-1)⁷ ? 1
(-1)¹⁴ ? 1
1 = 1
f) (-12)do potęgi 4 x (-12)do potęgi 5 x (-12)do potęgi 3 ? 0
(-12)⁴ *(-12)⁵ *(-12)³ ? 0
(-12)¹² > 0

g) (-2)do potęgi 7 x (-2) do potęgi 3 x (-2)do potęgi 5 ? 0
(-2)⁷*(-2)³ *(-2)⁵ ? 0
(-2)¹⁵ < 0
h) (-1)do potęgi 7 : (-1)do potęgi 2 (-1)do potęgi 6 : (-1)do potęgi3
(-1)⁷ : (-1)² *(-1)⁶ :(-1)³=
= (-1)⁵ *(-1)⁶ : (-1)³=
= (-1)¹¹ :(-1)³ =
= (-1)⁸
3. Oblicz jak najprostszym sposobem:
a) 3/8 x (0,9) x (-16/3) x 10=
= 3/8*(-16/3)*(0,9)*10 =
= (-2)*9=
= -18
b) 5 x (-0,25) x 0,2 x (-4) =
= 5*0,2 *(-0,25)*(-4) =
= 1 * 1 = 1
c) (-2,5) x (-0,2) x (-10) x 2=
= (0,5) *(-20)=
= -10
d) (-6) x (-4/7) x 2/5 x (-7) x 5/12=
= (-6)*(-7) *(-4/7)*2/5 *5/12=
= 42 * (-2/21) =
= - 4
e) (-1½) x 0,06 x (-2/3) x 100=
= (-3/2)*(-2/3)*0,06*100 =
= 1*6=
= 6
23 4 23
2010-02-09T19:19:17+01:00
Zad.1
(-1/2) do potęgi 3 to -1/8
(-0,06)do potęgi 2 to 0,0036
(-1/3)do potęgi 4 to 1/81
(-0,5)do potęgi 3 to -0,125


12 3 12