Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T19:28:45+01:00
"Burza"

INTERPRETACJA:
Podmiot liryczny: to wędrowiec, pielgrzym, tym razem przedstawiony jako jeden z pasażerów statku.

Część pierwsza-opisowa: w pierwszych dwóch strofach, w krótkich zdaniach i stwierdzeniach zawarty jest opis zniszczeń statków: podarte żagle, rozbity ster, uszkodzone pompy, bezużyteczne już liny. Obok niego został przedstawiony rozszalały żywioł morski: "ryk wód, szum zawiei", triumfalne wycie wiatru, zachodzące krwawo słonce. Wzburzone fale, na które "wstąpił genijusz śmierci", niczym "mokre góry" i "żołnierz szturmujący w połamane mury", spadają na okręt.W kolejnych zwrotkach, opisane zostały reakcje ludzi zgromadzonych na pokładzie. Niektórzy porażeni groza żywiołu, "leżą na pół martwi", inni "modlą się przed śmiercią", rozpaczają i żegnają się z przyjaciółmi. Jedynie samotny podróżny spokojnie obserwuje dramatyczne sceny- on nie ma się z kim żegnać, nie ma czego żałować, nie potrafi się modlić. Zachowuje się jak całkowicie zrezygnowany i samotny człowiek, któremu nie zależny już na życiu.

Część druga-refleksyjna:
Sonet jest wyrazem dominującej tęsknoty za ojczyzna; podróżny siedzący "na stronie" nie ma nikogo, z kim mógłby się pożegnać,dawno już zapomniał slow modlitwy, ponieważ nie może powrócić do ojczyzny,a tylko o to pragnąłby się modlić.

ANALIZA:
Budowa: sonet ma klasyczna budowę, z rymami ułożonymi w następujący sposób: abba, abba, cde, cde.
Środki artystyczne: w utworze zwraca uwagę nagromadzenie opisów wrażeń słuchowych: "ryk wód", "szum zawiei", "glosy trwożnej gromady", "pomp złowieszcze jęki", słowa modlitw i pożegnań.


"Bakczysaraj" myślę ze chodzi o ten, bo jest jeszcze "Bakczysaraj w nocy" :

INTERPRETACJA:
Podmiot liryczny: pielgrzym, wędrowiec, człowiek zwiedzający zabytki Krymu i snujący refleksje w oparciu o oglądane pejzaże.
Cześć pierwsza-opisowa: sonet powstał pod wpływem wrażeń wywołanych zwiedzaniem ruin pałacu chanów krymskich w ich dawnej stolicy. Przepyszna kiedyś budowla jest obecnie zrujnowana, dawny pałac potężnych władców porasta bujna roślinność.
Cześć druga- refleksyjna: stojący w obliczu zniszczenia dzieła rak ludzkich poeta przywołuje biblijna historie tajemniczego napisu, jaki pojawił się na ścianie komnaty babilońskiego władcy Baltazara tuz przed jego śmiercią i upadkiem państwa, którym rządził.

ANALIZA:
Budowa: typowa dla sonetu, dwie pierwsze strofy czterowersowe, dwie następne trzywersowe.
Środki artystyczne:
epitety: "okna rożnofarbne", "perłowe łzy"
przenośnia: "fontanna haremu(...) wola przez pustynie" - podkreślenie, ze nawet elementy natury ubolewają nad znakomitością ludzkiego istnienia i ludzkich dokonań.
9 3 9