Odpowiedzi

2010-02-10T14:01:47+01:00
Dane:
F = 600 N
Mp = 2M
Rozw.:
g (na ziemi) = GM/R^2
g (na planecie) = G2M/R^2 = 2 (GM/R^2)
zauważ że to co jest w nawiasie to g na Ziemi czyli
g (na planecie) = 2 g (na ziemi)
obliczmy masę tego ciała
m = F / g = 600 [N] / 10 [m/s^2] = 60 kg
a więc ciężar tego ciała na planecie wynosi
Fp = m x 2g = 60 [kg] x 20[m/s^2] = 1200 N
2 3 2