Odpowiedzi

2010-02-09T19:56:12+01:00
He he my też to przerabiamy :P okropne bryyy... i chyba to zadanie robiliśmy ;p

a) √O = O
√1 = 1 bo 1x1=1
√4=2 bo 2x2=4
√16=4 bo 4x4=16
√25=5 bo 5x5=25
√9=3 bo 3x3=9
√100= 10 bo 10x10=100
√400=20 bo 20x20=400
√121=11 bo 11x11=121
b) √¼ =½ bo ½x½=¼
√1,11/25-√36/25=6/5 bo 6/5x6/5=36/25
√2,14/25-√64/25=8/5 bo 8/5x8/5=64/25
√16/49=4/7 bo 4/7x4/7=16/49
√0,04=0,2 bo 0,2x0,2=0,04
√0,0001=0,01 bo 0,01x0,01 =0,0001
√6,25=2,5 bo 2,5x2,5=6,25