Wpisz odpowiednie liczby dla planów o podanych skalach:
a)skala 1:200
1 cm na planie to ...cm=...m w terenie

1mm na planie to ........ w terenie
4 cm na planie to w terenie:
......................................
10 cm 8mm na planie to w terenie:
.......................................

b)skala 1:500
1 cm na planie to ...cm=...m w terenie

1mm na planie to ......... w terenie
4cm na planie to w terenie:
....................................

10cm 8mm na planie to w terenie:
.......................................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T19:13:00+01:00
A)skala 1:200
1 cm na planie to (200cm)=(2m) w terenie

1mm na planie to (2000) w terenie
4 cm na planie to w terenie:
(800cm=8m)
10 cm 8mm na planie to w terenie:
(2160cm=21,6)

b)skala 1:500
1 cm na planie to (500)cm=(5m) w terenie

1mm na planie to (5000) w terenie
4cm na planie to w terenie:
(2000cm=20m)

10cm 8mm na planie to w terenie:
5400cm=(54)