Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T19:04:25+01:00
Odpowiedź 2

Uniwersalizm papieski – idea popularna w średniowieczu, zgodnie z którą papież miał sprawować pełnię władzy nad całym światem chrześcijańskim, a więc i władcami świeckimi.

Uniwersalizm cesarski – idea zgodnie z którą zwierzchnikiem nad wszystkimi państwami chrześcijańskimi i Kościołem miał być cesarz.